مقایسه توان دریل با قدرت آن خرید ذریل برقی

آیا هرچه توان دریل بالاتر باشد، قدرت آن نیز بیشتر است؟

مقایسه توان دریل با قدرت آن را با یک سوال بررسی میکنیم: آیا هرچه توان دریل بالاتر باشد، قدرت آن نیز بیشتر است؟ نه، توان مصرفی دریل برقی به تنهایی نم...

ادامه مطلب

ایمنی هنگام برش با فارسی بر

۱۱- ایمنی هنگام برش قطعات کوچک با فارسی بر

11- ایمنی هنگام برش قطعات کوچک با فارسی بر ایمنی هنگام برش قطعات کوچک با فارسی بر را باید در نظر گرفت. یکی از خطرات کار با فارسی بر برش قطعات کوچک ...

ادامه مطلب